Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Volby do Školské rady

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že k 30. 6. 2023 skončí funkce člena školské rady jednoho Vašeho zástupce - p. Podepřela, je potřeba zvolit zástupce nového.

 

Vyhlašuji tímto termín doplňovacích voleb na jedno funkční období, tj. do 30. 6. 2024  do školské rady při Základní škole, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 takto:

 

1. kolo – návrhy kandidátů do 25. 6. 2023

 

2. kolo – tajná volba kandidátů – 30. – 31. 5. 2023

 

Místo konání: Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886

 

Návrhy kandidátů můžete předložit osobně (do připravené krabičky v šatně nebo do rukou členů volební komise) nebo korespondenčně (mail, datové schránky). Při tajné volbě kandidátů je nutná Vaše osobní účast. Kandidát musí projevit písemný souhlas se svou kandidaturou. Školská rada zasedá zpravidla 2 x ročně.

 

Volební komise bude ve složení: Markéta Kopalová, Věra Bělská, Květa Lišková

 

Děkuji předem za Vaše návrhy.

 

 

Mníšek pod Brdy, dne 18. 5. 2023

 

 

Mgr. Marcela Krákorová

Ředitelka školy

 

volby do školské rady.doc (34304)

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023-24

 

 

Obecné informace

Zřizovatel: Město Mníšek pod Brdy, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748

Škola: Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 se sídlem Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 70995001, ID e4bmpw4, tel. 318 599 465

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

1. Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), zejména zajištění výchovy a vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. Příspěvková organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pro děti, žáky a studenty s mentálním, těleským, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnějšími vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

3. Příspěvková organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

a) Základní škola

b) Základní škola speciální

c) Školní družina

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou Města Mníšek pod Brdy.