Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Konec školního roku

pondělí 28.6.2021 - odevzdávání učebnic
úterý 29. 6. 2021 - třídnické práce
středa 30.6.2021 - předání vysvědčení 
 

ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH

1.7. ČTVRTEK OD 8,30 DO 15,00
12.7. PONDĚLÍ OD 10,30 DO 12,00
19.7. PONDĚLÍ OD 10,30 DO 12,00
2.8. PONDĚLÍ OD 10,30 DO 12,00
25.8.-31.8. OD 10,00 DO 14,00
 
V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE TEL. ČÍSLO 723 458 092
 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A V ZÁŘÍ SE TĚŠÍME NA VIDĚNOU!

Mgr. Marcela Krákorová, ředitelka školy
Vážení rodiče,
přeposílám pozvánku na debatu nad aktuálními otázkami školství dne 7. května 2021od 14,00.
K dotazníku Města Mníšek pod Brdy ohledně testování PCR testy ve škole, který jsem Vám zasílala minulý týden sděluji,
že z důvodu rozvolnění opatření od 3. 5. (netestování v MŠ, testování ve škole 1x týdně i antigenními testy) město PCR testy zajišťovat nebude.
S pozdravem
 
Mgr. Marcela Krákorová
ředitelka školy
 

Zápis 

rozhodnutí o přijetí žáků ke vzdělávání od šk. roku 2021-2022.pdf (434101)

Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci se DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 30. 3. NEKONÁ !!! Individuální návštěva školy je možná po předchozí domluvě.
 
Dle pokynů MŠMT se zápisy konají bez přítomnosti dětí. Pokud pandemická situace koncem roku dovolí,
bude umožněna po domluvě individuální návštěva školy. 
 
 
Dokumenty ke stažení:
K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, která bude součástí spisu.
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
dnes škola obdržela podrobné informace k návratu žáků do školy dne 12.4.2021. Jejich podstatnou část zveřejňujeme v odkazu, další výtah konkrétních informací k provozu školy, testování žáků a k adaptačnímu režimu po návratu žáků z distanční výuky obdrží žáci v pondělí 12.4. Informací a úkolů je opravdu mnoho, takže je postupně zpracováváme a infiltrujeme do provozu školy.  Vaše případné dotazy či bližší informace rádi zodpovíme.
Za pedagogy školy
Mgr. Marcela Krákorová
ředitelka školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cssz.cz/…emu - Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení

 

priloha_878083155_0_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 final.pdf (190000)

Distanční výuka - organizace

1. Hlavní komunikační prostředek v době distančního vzdělávání je on-line výuka (organizaci domluví třídní učitelé), email vyučujících, školy, zákonných zástupců, případně telefonická komunikace

2. Vypracované úkoly odevzdávat emailem (kopie, fotografie), případně tištěné vypracované úkoly osobně po předchozí domluvě

3. Distanční výuka je povinná

4. Omlouvání absence žáků - emailem, telefonicky

5. Individuální konzultace žáků s vyučujícími ve škole jsou možné po domluvě termínu a času.

Aktualizované kontakty na vyučují a organizace distanční výuky je uvedena

Mgr. Markéta Kopalová

kopalova.mar@gmail.com

Mgr. Lenka Cvrčková

cvrckova.lenka@email.cz

Mgr. Marie Karochová

karochova.m@seznam.cz

Dana Havlíková

Mgr. Marcela Krákorová

HDANUSKA@seznam.cz

zskomenskeho886@seznam.cz

 

 

Nové pokyny z ministerstva školství

 
 

 

 

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid - 19

12. 10. 2020
Vláda včera večer na tiskové konferenci ve 22,00 vyhlásila, že uzavření škol se netýká škol v našem režimu. To znamená I. i II. stupeň pokračuje v prezenční výuce ve škole.
Mgr. Marcela Krákorová
 
 
MŠMT - 8. říjen 2020
Střídavá výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle §16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání). 
Výuka pro žáky 2. stupně naší školy pokračuje tedy v běžném provozu.
Mgr. Marcela Krákorová

 

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 17. 9. 2020, nová preventivní opatření. Povinnost nosit roušku se nevztahuje na žáky a pedagogy ve škole zřízené podle par. 16 odst.9, tedy se to týká i naší školy. Rouškami vybavte děti, které navštěvují školní jídelnu a které zvládnou roušku nosit.

Dále Vás žádáme o zodpovědnost v případě, že se u Vašich dětí objeví příznaky respiračního onemocnění. V tom případě je nechte doma a kontaktujte dětského lékaře ohledně dalšího postupu.

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Marcela Krákorová                                        

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) vydalo „Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ platný k 24. 8. 2020.

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování konkrétních škol a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy a je nutné také počítat s případnými dalšími změnami k 1. 9. 2020, které může Vláda ČR vyhlásit.

 

Obecné informace a doporučení k provozu školy

  • docházka a vyučování budou od 1. září 2020 zahájeny v plném rozsahu
  • od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
  • ve škole budou nastavena konkrétní preventivní hygienická a protiepidemická pravidla
  • rodiče či další doprovod žáků bude vstupovat do školy jen v nutných případech a dodržovat hygienická nařízení (roušky, dezinfekce rukou)
  • osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou moci do školy vstoupit
  • v případě, že se příznaky vyskytnou po příchodu žáka nebo v průběhu jeho přítomnosti ve škole, škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy. Zákonný zástupce následně telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • žákovi s přetrvávajícím příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost
  • v případě, že se onemocnění či karanténa týká více než 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, škola poskytuje vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání
  • žáci mají ze zákona povinnost se distančně (dálkově) vzdělávat
 

Postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním covid-19 ve školách nastat:

 

Závěrem bych Vám chtěla popřát pevné zdraví a dobrý vstup do nového školního roku, který bude vyžadovat po všech vysoce odpovědné chování.

 

                                                                                        Mgr. Marcela Krákorová

                                                                                               ředitelka školy