Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Na pátek 18.11. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno!

Případný zájem o docházku dětí do školní družiny o ředitelském volnu, prosím, sdělte e-mailem na belska.zs886@seznam.cz nebo osobně vychovatelkám ve školní družině. Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 5ti přihlášených žáků. 

 

 

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Ve škole se po prázdninách přivítáme ve čtvrtek 1.září v 8,00hod. (do cca 8,30hod.). 
V pátek 2.září bude vyučování končit po 4.vyučovací hodině, tj. 11,40 hod.
Družina bude v provozu do 15,30hod.
Na oběd bude možné jít, po vyplnění přihlášky ke stravování a jejím odevzdání p.Tkáčové, od 2.září.
Od pondělí 5.září bude vyučování probíhat dle rozvrhu.
 
Přihláška ke stravování ke stažení zde:
 
 
 
 
ODBORNĚ TEMATICKÁ SETKÁNÍ PRO RODIČE
 
V souvislosti se zapojením naší školy do projektu Šablony III. se budou v následujících třech měsících konat odborně tematická setkání s rodiči:
 
 • 6.4.2022 - 16,30 - 18,30hod. - Ochrana dětí ve virtuálním světě
 • 25.4.2022 - 16,30 - 18,30hod. - Dezinformace, nebezpečné softwary a vhodné aplikace pro děti
 • 3.5.2022 - 16,00 - 18,00hod. - Puberta našich zlatíček - jak to zvládnout
 • Také se vám ze dne na den roztomilý chlapeček změnil v jízlivého puberťáka a vy ho najednou nepoznáváte? Nebo je vaší holčičky uplakaný uzlíček nervů? Máte-li doma pestro v náladách, hlasito v hudbě, barevno v obličeji, nepořádek v pokoji a spoustu nových výrazů, přijďte na seminář - začíná totiž období pestrého života s puberťákem.                                                                                                                                                                                                 
 • Pokud vás téma puberta nepřstává udivovat, přijďte na seminář a dozvíte se: 
 • - Co se pod pojmem puberta skrývá
 • - Co puberťáci nesnáší
 • - Co puberťáci chtějí, alevětšinou si o to neřeknou
 • - Jak s nimi mluvit, abychom se domluvili
 • - Jak je můžete podpořit, aby se zdravě odpoutali
 • - Jak to mám jako rodič zvládnout
 • 16.5.2022 - 17,00 - 19,00hod. - ADHD/DYS poruchy - jak to zvládnout ve zdraví
 • Vzteká se, neposedí, je jako pytel blech, co nezavře pusu, a občas zaslechnete něco o nevychovanosti. Má vaše dítě specifické poruchy učení? Chcete se dozvědět, jak ještě své dítě podpořit, pomoci mu zvládnout školní povinnosti?
 • Čemu se budeme na semináři věnovat:
 • - na konkrétních příkladech si ukážeme různé možnosti práce s hyperaktivitou a nepozorností, budeme mluvit o denním režimu, hodnocení i motivaci.
 • - dozvíte se osvědčené rady a tipy, jak více podpořit děti při zvládání školních povinností
 • - zaměříme se na možnosti pomoci při nepozornosti ve škole v konkrétních vyučovacích hodinách a spolupráci rodiny se školou
 • - dotazy a konkrétní příběhy jsou vítány, stejně jako diskuze a sdílení.

 

DŮLEŽITÉ!!

_INFORMACE KE ZMĚNÁM MO MZD S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022.pdf (190792)
 
DŮLEŽITÉ!

Zápisy (Aktuálně!!)

 
Zápis  do 1. ročníku školní docházky pro školní rok 2022/2023 pro žáky s trvalým bydlištěm v ČR se bude konat:
                         19. 4. 2022 od 10,00 hod. do 16,00 hod.
 
K zápisu je nutné donést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení ŠPZ (SPC, PPP).
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Škola může pro školní rok 2022/2023 přijmout do 1. ročníku maximálně jednoho žáka pro vzdělávací obor základní vzdělávání (RVP ZV).
 
Den otevřených dveří se ve škole uskuteční dne 31. 3. 2022 od 13,00 hod. do 16,00 hod
 
 
 
 
OD 17. 1. 2022 SE ŽÁCI TESTUJÍ POUZE 1 X TÝDNĚ, A TO VŽDY V PONDĚLÍ
31.12. 2021 Testování leták pro rodiče.pdf (149502)
28.12. 2021 Aktuální informace k testování
 
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf (114087)
 

Obecné informace k provozu školy

 • docházka a vyučování budou od 1. září 2021 zahájeny v plném rozsahu
 • od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
 • testování žáků antigenními testy proběhne 1.9. (žáci 1.a 2.ročníku 2. 9.2021), všichni 6.9. a 9.9.2021
 • ve škole budou nastavena konkrétní preventivní hygienická a protiepidemická pravidla
 • rodiče či další doprovod žáků bude vstupovat do školy jen v nutných případech a při dodržování hygienických nařízení (roušky, dezinfekce rukou)
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou moci do školy vstoupit
 • v případě, že se příznaky vyskytnou po příchodu žáka nebo v průběhu jeho přítomnosti ve škole, škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy. Zákonný zástupce následně telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • žákovi s přetrvávajícím příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost