Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

DŮLEŽITÉ!
OD 17. 1. 2022 SE ŽÁCI TESTUJÍ POUZE 1 X TÝDNĚ, A TO VŽDY V PONDĚLÍ
 
31.12. 2021 Testování leták pro rodiče.pdf (149502)
28.12. 2021 Aktuální informace k testování
 
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021.pdf (114087)
 

Obecné informace k provozu školy

  • docházka a vyučování budou od 1. září 2021 zahájeny v plném rozsahu
  • od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti
  • testování žáků antigenními testy proběhne 1.9. (žáci 1.a 2.ročníku 2. 9.2021), všichni 6.9. a 9.9.2021
  • ve škole budou nastavena konkrétní preventivní hygienická a protiepidemická pravidla
  • rodiče či další doprovod žáků bude vstupovat do školy jen v nutných případech a při dodržování hygienických nařízení (roušky, dezinfekce rukou)
  • osoby s příznaky infekčního onemocnění nebudou moci do školy vstoupit
  • v případě, že se příznaky vyskytnou po příchodu žáka nebo v průběhu jeho přítomnosti ve škole, škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy. Zákonný zástupce následně telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • žákovi s přetrvávajícím příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost