Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Houkačky

 
 
 
 
Den otevřených dveří se koná dne 25.3.2024 od 14,00 do 16,00 hod.
 
 
 

Zápisy do 1. ročníku se konají dne 15. 4. 2024 od 10,00 do 15,30 hod. 

Bližší informace naleznete v hlavním menu v záložce AKTUALITY - Zápisy

K zápisu k základnímu vzdělávání je nutné doložit: 

• žádost k přijetí k základnímu vzdělávání 

• doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle paragrafu 16, odst. 9 školského zákona 

• občanský průkaz zákonného zástupce 

• rodný list dítěte 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2, písmeno e) a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitelka školy.