Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023-24

 
 
 

Zápisy 2023/2024

 
Den otevřených dveří se koná 30. března od 14,00-17,00 hodin.
 
Zápis žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku se bude konat dne 24. 4. 2023 od 10,00 - 17,00 hodin.

Přijímáni budou výhradně žáci se speciálně vzdělávacími potřebami s doporučením poradenského zařízení (PPP, SPC) do vzdělávacího programu běžné základní školy a základní školy podle minimální úrovně pro úpravu očekávaných výstupu (žáci s lehkým mentálním postižením). 

Vzhledem k obsazené kapacitě vzdělávacího oboru "Základní škola speciální" nelze přijímat žáky pro tento typ vzdělávacího oboru.

 

Zápisy - informace pro rodiče (1).doc (37376)

Zápisy - kritéria pro přijímání do 1. ročníku.doc (35840)

žádost o přijetí do 1. ročníku.docx (14805)

Zápisní list (2).docx (15916)

INFORMOVANÝ SOUHLAS.doc (25088)

Žádost o odklad povinné školní docházky.docx (14540)