Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Informace pro žáky 9.roč.

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021-2022

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek stanoví školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb.,o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2021-2022

- maximální počet přihlášek na SŠ je 2

- termín podání přihlášek do 1.3.2022

- přihlášky s vyplněnou klasifikací obdrží žáci od výchovného poradce počátkem února 2022

- do 15. 3. 2022 jim bude vydán zápisový lístek, který předají po obdržení informace o přijetí na vybranou školu

- bližší info u výchovného poradce a na webu www.infoabsolvent.cz