Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Informace pro žáky 9.roč.

 

Vážení rodiče,

Vaše děti čeká v letošním roce přestup na střední školu. Přihlášky na střední školu se odevzdávají do 1.3.2023, připraví je škola se zápisem klasifikace a předá žákům začátkem února. Uchazeč může podat nejvýše 2 přihlášky pro obor vzdělání. Obory, kódy a adresu střední školy vyplní rodiče. U některých středních škol je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, info naleznete na webu konkrétní střední školy. Zákonní zástupci žáka doručí přihlášky osobně nebo poštou na vybrané střední školy.

U zájemců o čtyřletý obor vzdělávání jsou vypsány jednotlivé přijímací zkoušky ve formě písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a oboru Matematika a její aplikace v termínech:

1. termín     čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín   pátek 14. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena takto:

1. termín      středa 10. května 2023

2. termín     čtvrtek 11. května 2023

 

Pro přijímací řízení je možné vyžádat od školského poradenského zařízení doporučení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

Společně se zpracovanými přihláškami obdrží žáci Zápisové lístky, které po přijetí odevzdáte na střední škole.

Pokud byste potřebovali ještě další informace, případně zkonzultovat vybranou školu, neváhejte se na mě obrátit.

 

 

6. 1. 2023

 

Mgr. Marcela Krákorová