Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

ZÁPISY

 

Vážení rodiče,

zápis do naší školy se bude konat dne 15. 4. 2024 od 10,00 – 15,30 hodin.

K zápisu je třeba přinést:

  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte
  • Rozsudek soudu o svěření dítěte do péče, pokud takový existuje
  • Doporučující posouzení SPC nebo PPP k přijetí do 1. ročníku do základní školy zřízené podle par. 16, odst. 9 (pozor – přijímáme pouze žáky zařazené do vzdělávacího oboru RVP ZV, včetně minimálních výstupů, nepřijímáme žáky pro vzdělávací obor základní škola speciální)

 

Doporučení pro řešení konkrétních situací :

Žádost o přijetí

1. Vyplňte žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ podle §16, odst. 9 ŠZ.

2. vyplňte formulář „Zápisní list do 1. ročníku 2024/2025“ (dokument naleznete níže).

3. Přečtěte si pozorně text „Informovaného souhlasu se zařazením do ZŠ podle §16 odst. 9 ŠZ“ (dokument naleznete níže). Bližší vysvětlení Vám bude poskytnuto při zápisu.

4. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.

5. V případě, že dítě je svěřeno soudem do péče jednoho z rodičů, přiložte kopii 1. listu rozsudku soudu – v kopii lze začernit citlivé údaje.

6. K žádosti přiložte originál „Doporučujícího posouzení k přijetí do 1. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9, včetně doporučení vzdělávacího programu, nebo požádejte SPC či PPP o zaslání do datové schránky školy).

 

Žádost o odklad povinné školní docházky (PŠD) pro své dítě

1. Vyplňte „Žádost o odklad povinné školní docházky“ (dokument naleznete níže)

2. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte

3. K žádosti přiložte originál doporučení SPC nebo PPP k odkladu PŠD a doporučení pediatra.

 

Žádosti o přijetí či odklad je možné vyplnit i osobně v době zápisu ve škole, v tom případě počítejte s větším časovou rezervou.

 

 

Mníšek pod Brdy, 8. března 2024

 

 

Mgr. Marcela Krákorová

Ředitelka školy

 

 

 

Dokumenty vztahující se k zápisům:

Zápisy - informace pro rodiče (2).doc (36864)

kritéria pro přijímání do 1. ročníku (2).doc (37376)

přihláška k povinné školní docházce (1).docx (22125)

Zápisní list (1) (1).docx (15797)

INFORMOVANÝ SOUHLAS (1).doc (25600)

Žádost o odklad povinné školní docházky (2).docx (14547)