Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Časové zpracování po měsících

Měsíc

aktivity

Září

Adaptační pobyt v přírodě – turistické výlety po naučných stezkách, sběr přírodnin a jejich poznávání, domky z přírodnin, pozorování ptactva a rostlin, návštěva výstavy, kulturní a přírodní památky v Mníšku a okolí, účast v oblastní soutěži BESIP.

Říjen

Poznáváme Brdy - projektový den, péče o okolí školy, práce na školním pozemku, návštěva divadla, zapojení do výtvarné soutěže, oranžový den - tradiční vyrábění z dýní, projektový den spojený s návštěvou ZOO Praha

Listopad

Zvelebování okolí školy a školního pozemku, péče o zeleň ve škole, na pozemku u knihovny, spolupráce s MŠ 9.května, EVVO program na  třídění odpadů, zdobení vánočního stromu v Mníšku, účast s výrobky žáků školy na Knoflíkovém trhu v Mníšku,sběr lesních plodů pro zvěř, preventivní program na rozvoj finanční gramotnosti, návštěva muzea, program primární prevence Tancem proti šikaně.

Prosinec

Vánoční zvyky a tradice u nás i ve světě, Mikulášská nadílka, pečeme na Vánoce, výroba dárků a vánočních dekorací,  výroba krmítek, vánoční besídka pro rodiče a příznivce školy.

Leden

Společenské chování, recyklace odpadů, projektový den se zajímavým hostem, návštěva výstavy, zimní sporty v přírodě, program prevence úrazů při zimních sportech, kontrola krmítek, autorské čtení, program primární prevence pro žáky, pedagogy i rodiče, zaměřený na kyberšikanu a sociální sítě.

Únor

Zimní sporty v přírodě – sáňkování, péče o zvířata v zimě, Masopust a jeho význam - výroba masek na karneval, projektový den s odborníkem zaměřený na záchranáře a první pomoc péče o třídní zeleň.

Březen

Měsíc knihy - rozvíjíme čtenářskou gramotost, práce ve školní knihovně, oblíbené knihy, ilustrace, účast ve výtvarné soutěži, návštěva městské knihovny, pozorování jarní přírody.

Duben

Den Země – úklid okolí školy a pozemku u městské knihovny,  sledování přírody, dopravní výchova, návštěva divadelního nebo filmového představení; Velikonoce - zvyky a tradice u nás i ve světě - tematická spolupráce s rodiči.

Květen

Den matek - výroba  přání, sledování jarní přírody – přírodniny, práce na školní zahradě, turistický výlet po okolí, návštěva Prahy se zaměřením na historii - muzea, památky.

Červen

Den dětí - sportovní dopoledne, zahradní slavnost, sběr přírodnin a práce s nimi, památky v Mníšku pod Brdy, turistické a vzdělávací výlety do okolí, orienační hra v přírodě. 

Poznámky

Průběžně jsou využívány aktivity nabízené jinými organizacemi, jako např. výtvarné a ekologické soutěže, spolupráce s dalšími školami apod., pozornost je věnována výzdobě školy