Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

RÁMCOVÝ PLÁN AKTIVIT ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Časové zpracování po měsících

Měsíc

aktivity

Září

Adaptační pobyt v přírodě – turistické výlety po naučných stezkách, sběr přírodnin a jejich poznávání, domky z přírodnin, pozorování ptactva a rostlin, kulturní a přírodní památky v Mníšku a okolí, návštěva ZOO, program primární prevence "Bezpečně do školy"

Říjen

Poznáváme Brdy - projektový den, péče o okolí školy, návštěva knihovny, Drakiáda - výroba draků, oranžový den - tradiční vyrábění z dýní, zapojení do výtvarné soutěže dle nabídky, "Záložka do knihy spojuje školy" - výroba záložek, ukázka práce hasiče, program primární prevence "Kyberšikana".

Listopad

Svatý Martin - pečení svatomartinských rohlíčků, třídění odpadů, účast s výrobky žáků školy na Knoflíkovém trhu v Mníšku,sběr lesních plodů pro zvěř, návštěva divadla, keramická dílna, program primární prevence "Šikana".

Prosinec

Vánoční zvyky a tradice u nás i ve světě, Mikulášská nadílka, pečeme na Vánoce, výroba dárků a vánočních dekorací, výroba krmítek, zdobení vánočního stromku v Mníšku, vánoční besídka pro rodiče a příznivce školy, zimní vycházka, programy primární prevence.

Leden

Společenské chování, recyklace odpadů, návštěva výstavy, zimní sporty v přírodě - sáňkování, bruselní, program prevence úrazů při zimních sportech, program primární prevence pro žáky, projekt "Škola v pohybu".

Únor

Zimní sporty v přírodě – sáňkování, bruslení, bezpečnost, péče o zvířata v zimě, Masopust a jeho význam - výroba masek na karneval, péče o výzdobu školy, voda kolem nás - problematika pitné vody, péče o třídní zeleň, výroba obrázků na "Tulipánový měsíc".

Březen

Měsíc knihy - rozvíjíme čtenářskou gramotost, práce ve školní knihovně, oblíbené knihy, ilustrace, účast ve výtvarné soutěži, návštěva městské knihovny, pozorování jarní přírody, Velikonoce - zvyky a tradice u nás a ve světě

Duben

Den Země - úklid v okolí školy a pozemku u městské knihovny, sledování přírody, dopravní výchova, divadelní představení, záchranná služba a první pomoc 

Květen

Čarodějnice - míchání lektvarů, sportovní soutěže, opékání buřtů, Den matek - výroba  přání, sledování jarní přírody – přírodniny, práce na školní zahradě, turistický výlet po okolí, dopravní hřiště, plavání.

Červen

Den dětí - sportovní dopoledne, zahradní slavnost- setkání s rodiči a přáteli školy, sběr přírodnin a práce s nimi, pečení bublaniny, turistické a vzdělávací výlety do okolí, plavání. 

Poznámky

Průběžně jsou využívány aktivity nabízené jinými organizacemi, jako např. výtvarné a ekologické soutěže, primární prevence, spolupráce s dalšími školami apod., pozornost je věnována výzdobě školy.