Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

RÁMCOVÝ PLÁN AKTIVIT ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Časové zpracování po měsících

Měsíc

aktivity

Září

Adaptační pobyt v přírodě – turistické výlety po naučných stezkách, sběr přírodnin a jejich poznávání, domky z přírodnin, pozorování ptactva a rostlin, návštěva výstavy, kulturní a přírodní památky v Mníšku a okolí, návštěva výstavy.

Říjen

Poznáváme Brdy - projektový den, péče o okolí školy, práce na školním pozemku, návštěva knihovny, Drakiáda - výroba draků, oranžový den - tradiční vyrábění z dýní, zapojení do soutěže dle nabídky.

Listopad

Práce na školním pozemku, péče o zeleň ve škole, třídění odpadů, zdobení vánočního stromu v Mníšku, účast s výrobky žáků školy na Knoflíkovém trhu v Mníšku,sběr lesních plodů pro zvěř, programy primární prevence, návštěva divadla, muzea.

Prosinec

Vánoční zvyky a tradice u nás i ve světě, Mikulášská nadílka, pečeme na Vánoce, výroba dárků a vánočních dekorací,  výroba krmítek, vánoční besídka pro rodiče a příznivce školy, zdobení vánočního stromku v Mníšku.

Leden

Společenské chování, recyklace odpadů, projektový den se zajímavým hostem, návštěva výstavy, zimní sporty v přírodě, program prevence úrazů při zimních sportech, kontrola krmítek, program primární prevence pro žáky.

Únor

Zimní sporty v přírodě – sáňkování, bezpečnost, péče o zvířata v zimě, Masopust a jeho význam - výroba masek na karneval, péče o výzdobu školy, voda kolem nás - problematika pitné vody,  péče o třídní zeleň.

Březen

Měsíc knihy - rozvíjíme čtenářskou gramotost, práce ve školní knihovně, oblíbené knihy, ilustrace, účast ve výtvarné soutěži, návštěva městské knihovny, pozorování jarní přírody.

Duben

Den Země – úklid okolí školy a pozemku u městské knihovny,  sledování přírody, dopravní výchova,  Velikonoce - zvyky a tradice u nás i ve světě - tematická spolupráce s rodiči.

Květen

Den matek - výroba  přání, sledování jarní přírody – přírodniny, práce na školní zahradě, turistický výlet po okolí, návštěva Prahy se zaměřením na historii.

Červen

Den dětí - sportovní dopoledne, zahradní slavnost- setkání s rodiči a přáteli školy, sběr přírodnin a práce s nimi, památky v Mníšku pod Brdy, turistické a vzdělávací výlety do okolí. 

Poznámky

Průběžně jsou využívány aktivity nabízené jinými organizacemi, jako např. výtvarné a ekologické soutěže, primární prevence, spolupráce s dalšími školami apod., pozornost je věnována výzdobě školy.