Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

CO JE EKOŠKOLA

Ekoškola (Eco - Schools) je dlouhodobý mezinárodní program v rámci kterého  žáci:

- zakládají celoškolní pracovní tým
- poznávají a učí se o environmentálních tématech
usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení       životního  prostředí  školy a jejího okolí
- vytvářejí vlastní Ekokodex
- analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech

- plánují na základě analýzy plánují s časovým rozvrhem konkrétní a proveditelné úkoly a činnosti
- navrhují zlepšení, která se poté snaží naplnit

Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

 

Více o českém programu Ekoškola se dozvíte na stránkách
https://www.ekoskola.cz/

a také na stránkách Sdružení Tereza, které je garantem programu v České republice
https://www.terezanet.cz/

 

O mezinárodním programu Eco-Schools najdete informace na stánkách
https://www.eco-schools.org/
 

Další informace o mezinárodních programech ekologického vzdělávání jsou
na stránkách FEE (Foundation for Environmental Education)
https://www.fee-international.org/en