Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Požární poplach

Jedno páteční dopoledne zahalil naši školu dým. Nebojte, nehořelo. Jen jsme si trénovali evakuaci během požárního poplachu..

Nácvik požárního poplachu

Přijeli i mníšečtí hasiči, kteří nám po úspěšné evakuaci z budovy ukázali požární techniku..

 

Dětský den 

Jako každý rok jsme i letos strávili dětský den u Zadního rybníka, kde jsme plnili různé zábavné úkoly.

...vyndavali jsme jablka z vody pusou

Aktivity při dětském dnu

...přenášeli jsme lžící vodu a museli naplnit nádobu

Aktivity při dětském dnu

...chodili jsme se zavázanýma očima po laně

Aktivity při dětském dnu

..vyzkoušeli jsme si chůzi na chůdách

Aktivity při dětském dnu

Aktivity při dětském dnu

...skákání v pytli

Žáci skáčou v pytlích

...skládali jsme obrázky

Žáci skládají obrázky

...ale hlavně jsme hledali ukrytý poklad! A byli jsme úspěšní!

Žáci s pokladem

Žáci s pokladem

Na závěr nás paní ředitelka pochválila za skvělé sportovní výkony...

Vyhlášení výsledků

Tak zase za rok! :-)

Dětský den

 

Exkurze v SSPŠ Preslova Praha

Žáci ze Smíchovské střední průmyslové školy si pro nás připravili spoustu aktivit a zajímavostí...

...ukázali nám různé pokusy, které jsme si mohli také vyzkoušet

Žáci a pokusy

Žáci a pokusy

Žáci a pokusy

..mohli jsme si pohrát s roboty, které žáci průmyslové školy během výuky vyrobili

Žáci a robotické stavebnice

Žáci a robotické stavebnice

...podívali jsme se také do počítačových učeben, kde jsme si mohli zahrát hru a ocitnout se tak ve světě virtuální reality

Žáci a virtuální realita

Škola na farmě

...aneb jak jsme se seznámili se základy chovu hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat a jejich užitkovostí

Žáci na farmě

Žáci na farmě

Žáci na farmě

Žáci si zkouší práci na farmě

Žáci na farmě

Žáci na farmě

Pražský hrad - prohlídka reprezentačních prostor

Reprezentační prostory pražského hradu se otevřely pro veřejnost a i my jsme se na ně byli podívat. Dostali jsme se do sálů a salonků, které jsou určené třeba pro přijímání oficiálních návštěv prezidenta republiky.

Žáci na Pražském hradě

Žáci na Pražském hradě

Kromě Pražského hradu jsme stihli navštívit také Katedrálu sv. Víta, první chrám naší země..

Žáci před katedrálou sv.Víta

Techmánia Plzeň aneb Využijme všechny smysly!

Díky interaktivním exponátům jsme mohli poznávat, jak vlastně funguje svět kolem nás. Prošli jsme si expozice zaměřené nejen na fyziku, astronomii, chemii nebo biologii, ale také na problematiku výživy či svět filmu...

Žáci v Techmanii

Žáci v Techmanii

Žáci a aktivity v Techmanii

Žáci v Techmanii

Žáci v Techmanii

Žáci v Techmanii

Nejvíc se nám ale líbily pokusy s tekutým dusíkem...

Pokus s tekutým dusíkem

Žáci a pokus s tekutým dusíkem

Žáci a pokusy

Žáci a pokusy

V Techmánii se nám moc líbilo, tak třeba se tam za rok podíváme znovu! :-)

Společné foto

Naše obec

V rámci Environmentální výchovy se pod vedením p.uč. Nohejla uskutečnil projektový den s názvem Naše obec - minulost a přítomnost... Cílem projektu bylo dozvědět se více informací o místě, kde žijeme a chodíme do školy, ale také porovnat se starými fotografiemi, jaké změny se v obci udály

Nejdříve vedly naše kroky na hřbitov, k hrobu Marie Vágnerové, kde jsme si povyprávěli o jejím životě, ale zejména o tom, jaké knihy napsala

 

Poznáváme naši obec

Snažili jsme se zorientovat ve vlastivědné mapě města a určit, kde se právě nacházíme..

Poznáváme naši obec

Po svačince v parku jsme navštívili hodinovou věž na zámku...

Svačíme

Poznáváme věž kostela v naší obci

Poté jsme se vydali procházkou k zámeckému rybníku, kde jsme se snažili pojmenovat různé druhy rostlin a zvířat

Poznáváme naši obec

Projektový den jsme si moc užili, počasí nám naštěstí přálo a my už se těšíme na další projektový den :-)

Poznáváme naši obec

Cirkus JUNG

Na začátku dubna přijel do Mníšku pod Brdy cirkus Jung, a tak jsme se šli podívat na jedno z dopoledních představení..

V cirkuse

Společné foto před cirkusem

První pomoc

Po předání pololetního vysvědčení nás v rámci projektového vyučování čekal kurz první pomoci..

Oživili jsme si teoretické znalosti...

Trénujeme první pomoc

...ale i praktické dovednosti nutné pro záchranu lidského života

Trénujeme první pomoc

Trénujeme první pomoc

 

Poznáváme lidské tělo

Čechova stodola - Masopustní staročeské tradice

Již podruhé jsme se v tomto školním roce vydali do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami, kde jsme tentokrát navštívili program s názvem "Masopustní staročeské tradice"....

Naučnou, ale i zábavnou výstavou nás provedl řezník Krkovička...

Výstava "Masopustní staročeské tradice"

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o významu jednotlivých masek, jak to chodí v masopustních průvodech, ale připomněli jsme si i tradici pravých domácích zabijaček...

Žáci a řezník

Společné foto

Kominíček

Na závěr jsme si mohli v tvořivých dílničkách vyrobit svou vlastní masopustní masku...

Vyrábíme masky

Vyrábíme masky

Vyrábíme masky

Vyrábíme masky

Povedly se nám, co říkáte? :-)

Společné foto v maskách

Vánoční besídka

Jako každý rok jsme se i letos zakončili rok 2017 vánoční besídkou pro rodiče a příznivce školy...

Program začal pohádkou na motivy "Ať žijí duchové" s úžasnou Leontýnkou, rytířem Brtníkem a Jendou v hlavních rolích...

Žáci na vánoční besídce

Žáci na vánoční besídce

Následovalo vystoupení chlapeckého souboru "Svist band", které koledami rozezpívalo i obecenstvo..

Žáci na vánoční besídce

Po úpravě kulis jsme se přenesli s bratry Čechem a Lechem do českých dějin díky novodobě pojatým Starým pověstem českým...

Žáci na vánoční besídce

Žáci na vánoční besídce

Žáci na vánoční besídce

Na závěr besídky nejstarší žáci naladili za doprovodu kytary další vánoční tóny...

Žáci na vánoční besídce

Rodičům i příznivcům školy přejeme šťasný nový rok 2018!

Hornické muzeum Příbram

Věděli jste, jak v 19.století slavily hornické rodiny Vánoce? My už to víme! Díky návštěvě hornického muzea v Příbrami jsme se mohli podívat, jak dříve horníci žili a slavili Vánoce...

Hornické muzeum

Hornické muzeum

Po návštěvě hornické muzea nás čekala výstava betlémů...

Žáci na výstavě betlémů

A na závěr našeho předvánočního výletu jsme se podívali na příbramské náměstí s krásným vánočním stromem a velkým dřevěným betlémem...

Žáci na náměstí v Příbrami

Mikulášská besídka

Jako každý rok k nám v úterý 5.prosince zavítal Mikuláš s čerty a andělem...

Čerti ve škole

Čerti ve škole

Naštěstí byli všechny děti hodné, nebo se z čertovské moci vykoupily básničkou...A tak se můžeme všichni společně těšit na shledání s čerty, Mikulášem a andělem zase příští rok! :-)

Společné foto s Mikulášem

 

Hopem, skokem, s V+W, za Ezopem

Co mají společného Voskovec, Werich a Ezop? S herci pražského Divadla Pod čepicí jsme zaskočili do minulosti a společně poznávali moudrost těchto tří pánů...

Divadlo u nás ve škole

Divadlo u nás ve škole

Za doprovodu Ezopových bajek a písniček Voskovce a Wericha jsme se nejen pobavili, ale snad se i trochu poučili...

Ezopovy bajky

Sférické kino

Díky projekčnímu systému uvnitř pojízdné kupole se nám naskytl neuvěřitelný pohled. Připadali jsme si, jako bychom leželi přímo pod hvězdou oblohou, a společně s paní lektorkou prozkoumávali nekonečný vesmír...

Sférické kino ve škole

Sférické kino ve škole

Hrabání listí v MŠ 9.května

Jako každý rok byli i letos žáci 2.stupně naší školy pomoc v MŠ 9.května s hrabáním listí..

Žáci pomáhají s hrabáním listí v MŠ

 

Hudební nástroje

V říjnu k nám do školy zavítal úžasný pan Vrba, který s sebou přinesl velkou řadu zvláštních hudebních nástrojů...

Na všechny jsme si mohli zkusit zahrát! :-)

Některé jsme znali....

Žáci a netradiční hudební nástroje

Žáci a netradiční hudební nástroje

Žáci a netradiční hudební nástroje

Žáci a netradiční hudební nástroje

Žáci a netradiční hudební nástroje

... některé hudební nástroje byly opravdu zvláštní

Žáci a netradiční hudební nástroje

Žáci a netradiční hudební nástroje

Ale všechny se nám moc líbily! A hraní na ně jsme si užili!

Žáci hrají na netradiční hudební nástroje

Děkujeme a doufáme, že nás pan Vrba zase brzy navštíví! :-)

Potlesk

Čechova stodola

aneb naučná, ale i zábavná výstava na téma "Staré pověsti české", kterou nás provázel sám Praotec Čech

Výstava "Staré pověsti české"

Společné foto

Po putování českými dějinami jsme se podívali do malé dílničky, kde si pro nás paní z Čechovy stodoly připravily tvoření na téma "Dýňování". Každý si tak mohl vytvořit svoji strašidelnou dýni...

Výroba dýní z moduritu

Výroba dýní z moduritu

Výroba dýní z moduritu

Výroba dýní z moduritu

Výroba dýní z moduritu

..a koho taková halloweenská dýně tolik nelákala, mohl si vyrobit zub z divokého kance, kterého kdysi skolil Bivoj..

Žákyně vyrábí zub z kance

Žák a zub z kance

Podzimní vycházka se školní družinou

Ani naše školní družina nezahálí. A když vylezly zřejmě poslední hřejivé paprsky podzimního sluníčka, vyrazilo se na procházku k nedalekému rybníku...

Vycházka do přírody

..a podívejte, co jsme tam objevili! :-)

Vycházka do přírody