Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Prohlášení o přístupnosti

 

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.zsmnisek886.webnode.cz

 

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301  549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu nebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména proto, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát nepodporuje, nebo jsou příliš velké. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. Doporučujeme proto jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je pak možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

 

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.8.2020 vlastním posouzením provedené subjektem veřejného sektoru. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č.99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Cílem Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 je, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti - vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Návštěvníkům stránek nejsou záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadňovat nebo omezovat.

 

Pokud narazíte na překážku, která Vám znesnadňuje prohlížení obsahu internetových stránek, kontaktujte nás, prosím. Pokusíme se udělat maximum pro její odstranění.

Základní škola, Mníšek pod Brdy

Komenského 886

252 10 Mníšek pod Brdy

telefon: 732 458 092

e-mail: zskomenskeho886@seznam.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo je poskytnutá odpověď neuspokojivá či neadekvátní v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/6

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz