Vyhledávání

Kontakt

Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886
Komenského 886
252 10 Mníšek pod Brdy

318 599 465 - 732 458 092

ID e4bmpw4

zskomenskeho886@seznam.cz

Digitální učební materiály:

36 Známe Prahu.pdf (321046)
01 Evropa a její nej.prac.list.pdf (405075)
02 Objevné cesty.pdf (328027)
03 Sedm divů světaEgypt.pdf (324351)
04 Sedm divů světaMachu.pdf (688299)
05 Sedm divů světaChicken itza.pdf (643305)
06 Sedm divů světaPetra.pdf (374386)
07 Sedm divů světa Čínská zeď.pdf (441613)
08 Sedm divů světaKoloseum.pdf (386748)
09 Sedm divů světaSocha.pdf (371307)
10 Sedm divů světa Tádž.pdf (316946)
11 Sedm divů světaLisabon.pdf (316648)
12 Znalosti o Praze.pdf (324655)
13 Indonésie.pdf (591691)
14 Pracovní list ČR.pdf (235421)
15 Lidé a planeta Země prac.list.pdf (240974)
16 Naše město kam chodím do školy.pdf (243095)
17 Test vědomostí o České republice.pdf (308117)
18 Naše město a okolní obce.pdf (313624)
19 Cestujeme po České republice.pdf (659986)
20 Cestujeme podle mapy po ČR.pdf (361822)
21 Česká republika a její kraje.pdf (608428)
22 Česko.pohoří.pdf (325246)
23 Druhy map.pdf (329768)
24 Ekologické katastrofy.pdf (546080)
25 Chráněná území České republiky.pdf (430917)
26 Jak mluvíme v Evropě.pdf (324067)
27 Jedeme lovit ryby.pdf (318418)
28 Jedeme na prázdniny po Evropě.pdf (370432)
29 Mapa okolí Mníšku pod Brdy.pdf (475257)
30 Naše hlavní město.pdf (428071)
31 Nerostné bohatství v Evropě.pdf (355241)
32 Oceány na mapě světa.pdf (330073)
33 Řeky ČR.pdf (344598)
34 Světadíly na mapě.pdf (339630)
35 Turistické značky na mapě.pdf (360573)

prezentace velké krátké samohlásky 37.pdf (261170)
Pracovní list - dělení slov na hlásky 39.pdf (135087)
pracovní list - zápis adresy 60.pdf (118296)
Pracovní list - abecední řazení 42.pdf (124724)
pracovní list - druhy vět 54.pdf (118425)
Pracovní list - gramatická cvičení tvrdé a m.souhl. 55.pdf (196111)
pracovní list - popis 67.pdf (118622)
pracovní list postřehování písmen 69.pdf (117775)
Pracovní list - slova se slabikami bě,pě,vě,mě 51.pdf (118507)
Pracovní list - slovo se skládá ze slabiky 41.pdf (936271)
Pracovní list - souhláska M,m a L,l 44.pdf (251457)
Pracovní list - souhláska S,s a P,p 45.pdf (273235)
pracovní list - souhlásky na konci slova 62.pdf (122114)
Pracovní list - tvrdé souhlásky 46.pdf (119829)
Pracovní list - u,ú,ů ve slově 43.pdf (107463)
Pracovní list - velká písmena - vlastní jména53.pdf (118249)
Pracovní list - velká písmena - začátek věty52.pdf (120785)
pracovní list dlouhé a krátké samohlásky 40.pdf (119643)
Pracovní list druhy vět - tvoření vět 56.pdf (118210)
Pracovní list druhy vět - znaménka 59.pdf (118911)
Pracovní list měkké souhlásky 47.pdf (118197)
pracovní list podstatná jména 70.pdf (118384)
pracovní list- práce s textem 68.pdf (119168)
pracovní list předložky 72.pdf (118836)
Pracovní list- slabiky dě,tě,ně50.pdf (118222)
Pracovní list -slova souř.,podř.nadř.66.pdf (123567)
pracovní list slovesa 71.pdf (118743)
pracovní list -souhl.na konci slova, věty 63.pdf (118305)
Pracovní list tvrdé a měkké souhlásky 48.pdf (116967)
Pracovní list tvrdé a měkké souhlásky-dvojice slov, tvoření vět 49.pdf (118014)
pracovní list velké a malé krátké samohlásky 38.pdf (945262)
Pracovní list věta-slovo 57.pdf (118052)
pracovní list větný celek 58.pdf (118775)
Pracovní list- vyprávění 61.pdf (366221)
pracovní list- význam slov 64.pdf (182466)
pracovní list význam slov - slova nadřazená a podřazená 65.pdf (119037)
20 Žádost.pdf (425899)
01 Můj prázdninový zážitek.pdf (193417)
02 Můj přítel počítač.pdf (1153276)
03 Naše školní výlety.pdf (579665)
04 Já a moji nejbližší.pdf (247466)
05 Jak pomáhám doma.pdf (250424)
06 Kuchařský předpis.pdf (244480)
07 Moje škola.pdf (603762)
09 Adresa.pdf (203124)
10 Čím chci být.pdf (274892)
11 Dášenka Karel Čapek.pdf (353168)
12 Návštěva knihovny.pdf (586205)
13 Orloj.pdf (635219)
14 Slovník.pdf (368340)
15 Spisovný jazyk.pdf (342874)
16 Strukturovaný životopis.pdf (206490)
17 Telefonický rozhovor.pdf (261837)
18 Vánoce.pdf (642274)
19 Velikonoce.pdf (191394)
40 Souvětí souřadné a podřadné.pdf (165786)
21 PROCVIČOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV PO b.pdf (827423)
22 - Nauka o slově – stavba slov.pdf (119317)
23 Nauka o slově-stavba slov.pdf (1212507)
24 - Pravopis slov.pdf (121510)
25 Vyjmenovaná slova.pdf (120444)
26 Tvarosloví, podstatná jména, rod mužský.pdf (1268520)
27 Tvarosloví - podstatná jména – rod mužský.pdf (147562)
28 Tvarosloví – vzory podstatných jmen rodu mužského.pdf (163099)
29 Vzory podstatných jmen rodu ženského.pdf (139537)
30 Podstatná jména rodu středního.pdf (119853)
31 Stavba slova, tvoření slov.pdf (123892)
32 Slovní druhy - přídavná jména.pdf (120551)
33 - Stupňování přídavných jmen, opakování.pdf (119445)
34 předložky a předpony.pdf (117218)
35 Slovní druhy.pdf (120500)
36 Slovní druhy procvičování.pdf (117275)
37 Skloňování podstatných jmen - opakování.pdf (117197)
38 Pravopis vyjmenovaných slov.pdf (117283)
39 číslovky.pdf (120737)
60jednotky času.pdf (487149)
41 BOD, DRUHY ČAR, ÚSEČKA.pdf (528955)
42 čtverec - vlastnosti.pdf (985917)
43 obdélník vlastnosti.pdf (843420)
44 ČTVEREC - OBSAH.pdf (584359)
45ČTVEREC - OBVOD prezentace 2.pdf (833763)
46 obdélník - obvod.pdf (495194)
47obdélník - obsah.pdf (736744)
48Krychle - povrch.pdf (1083446)
49 krychle - objem.pdf (561121)
50 kvádr - objem.pdf (658221)
51 kvádr - povrch.pdf (698800)
52trojúhelník vlastnosti.pdf (804732)
53 trojúhelník rovnostranný.pdf (592430)
54 trojúhelník- pravoúhlý.pdf (616459)
55trojúhelník rovnostranný.pdf (588844)
56 jednotky délky.pdf (535352)
57jednotky obsahu.pdf (633184)
58 jednotky objemu.pdf (620541)
59 lichoběžník.pdf (493335)

zlomky.pdf (322613)
01písemná práce 3. čtvrtletí - 7. ročník.pdf (167377)
02čtvrtletní písemná práce -9. ročník.pdf (270157)
03malá násobilka - pexeso.pdf (162253)
04písemná práce 3. čtvrtletí - 9. ročník.pdf (165355)
05pololetní písemná práce - 9. ročník.pdf (240403)
06procvičování učiva - 7. ročník ,2.pol.pdf (204742)
07staré jednotky délky - práce s daty.pdf (248538)
08Vyhledávání dat - rozpočet.pdf (372457)
09čtvrtletní písemná práce -7. ročník.pdf (268466)
10násobení 10,100,1000.pdf (254850)
11pololetní písemná práce - 7. ročník.pdf (246936)
12Procenta - celek.pdf (220194)
13převody jednotek - pexeso.pdf (132178)
14vybíráme psa - práce s daty.pdf (153751)
15jednotky délky - kartičky.pdf (128840)
16jednotky času - hrací karty, pexeso.pdf (162876)
celá čísla.pdf (221493)
celá čísla..pdf (624252)
Čísla O - 1 000 000.pdf (316912)
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným.pdf (289418)
Dělení dvou desetinných čísel.pdf (281646)
dělení se zbytkem.pdf (206166)
Desetinná čísla.pdf (925239)
Lineární rovnice.pdf (1253046)
odčítání celých čísel.pdf (768532)
Odčítání desetinných čísel.pdf (274354)
odčítání zlomků.pdf (903545)
písemné násobení.pdf (1478230)
písemné odčítání.pdf (1040477)
písemné sčítání.pdf (374661)
procenta.pdf (336438)
procentová část.pdf (312754)
sčítání celých čísel.pdf (626759)
Sčítání desetinných čísel.pdf (273157)
sčítání zlomků.pdf (830930)
72 desetinná čísla.pdf (304946)
37 bubliny- 1r..pdf (201204)
38 auta - 1.r..pdf (302601)
39 pojmy před,za,v 1.r..pdf (215422)
40 pojmy malý,velký - 1.r..pdf (200134)
41 symboly - 1.r..pdf (213496)
42 housenka barvy, 1.r..pdf (204909)
43 rozhledna odčítání 8.r..pdf (341297)
44 přiřazování 1.r.pdf (280733)
45 převod jednotek 8.r..pdf (203909)
46 puntíky, přiřazování, o 1 větší 1.r..pdf (240552)
47 práce s mnohočleny 8.r..pdf (214343)
48 násob.6 a 7 - 8.r..pdf (222373)
49 násob. 8 a 9 8.r..pdf (218659)
50 osmisměrka 8.r..pdf (318805)
51 Karlštejn násob. 8.r..pdf (229851)
52sčítání a odčítání.pdf (292083)
53deleni a nasobeni des. čísel.pdf (210092)
54 des. čísla --.pdf (212502)
55 jednotky_2.pdf (204528)
56 zlomky - koláč.pdf (1001684)
57 objemové jednotky- slovní úloha.pdf (223118)
58 násobení a sčítání.pdf (206852)
59 sčítání slovní úlohy.pdf (234055)
60 práce s mnohočleny.pdf (215727)
61 nápoje- objemové jednotky.pdf (201634)
62 práce s mnohočleny součin.pdf (212535)
63rovnice.pdf (214234)
64 slovní úlohy - rovnice.pdf (213070)
65 tajenka násobilka.pdf (219446)
66 zlomky.pdf (210705)
67 zlomky a desetinná čísla.pdf (297967)
68 desetinná čísla.pdf (130134)
69 procenta.pdf (153700)
70 procenta.pdf (123142)
71 měřítko mapy.pdf (466194)
VY_42_INOVACE_130 poznávání a popis rovinných útvarů.pdf (171297)
109 geom.tvary logig-8.r..pdf (207865)
110 ar.pojmy 8.r..pdf (215279)
111 Pythagorova věta 8.r..pdf (214393)
112 Geometrické obrazce 8.roč..pdf (280672)
113 pythágorova věta.pdf (217974)
114 výška trojúhelníka.pdf (212094)
115 - úhly_geometrie 6.roč..pdf (277412)
116 -mnohoúhelník_geometrie - 6.roč..pdf (198660)
117 úsečky_geometrie - 6.roč..pdf (197670)
118-květiny_geometrie - ž.roč..pdf (202132)
119 osa souměrnosti a úhly - 6.roč..pdf (199266)
120 - trojúhelníky_geometrie 6. roč-..pdf (203418)
121Kvarteto - geo 7. 8. ročník].pdf (579773)
122Kótování geometrických obrazců.pdf (160301)
131 povrch krychle.pdf (326201)
132 povrch krychle-procvičování.pdf (349222)
133 objem krychle.pdf (345774)
134 objem krychle - procvičování.pdf (351600)
135 povrch kvádru.pdf (326026)
136 povrch kvádru - procvičování.pdf (390949)
137 objem kvádru.pdf (277291)
138 objem kvádru- procvičování.pdf (346506)
139 povrch válce.pdf (364364)
140 povrch válce - procvičování.pdf (378721)
141 objem válce.pdf (375358)
142 objem válce - procvičování.pdf (361065)
143 dělení trojúhelníků podle délky stran.pdf (1138005)
144 dělení trojúhelníků podle velikosti úhlů.pdf (331970)
VY_42_INOVACE_123 rovinné útvary.pdf (537190)
VY_42_INOVACE_124 geometrická tělesa.pdf (341816)
VY_42_INOVACE_125 geometrická tělesa.pdf (339881)
VY_42_INOVACE_126, bod-přímka-polopřímka-úsečka.pdf (151313)
VY_42_INOVACE_127 obvod čtverce, obdélnku a trojúhelníku.pdf (414580)
VY_42_INOVACE_128 souměrnost.pdf (314434)
VY_42_INOVACE_129 obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku.pdf (135135)
108 Násobilka 2 procvičování.pdf (1240910)
73 dělení tabulka - 6.roč..pdf (209242)
74obrazce sudá čísla - 6.roč..pdf (201810)
75 sudá čísla 2 - 6.roč..pdf (215641)
76násobení 10,100,1000,10000.pdf (201026)
77 porovnávání čísel větší, menší - 6.roč..pdf (203836)
78 - dělení - 6.roč..pdf (199303)
79 - násobilka Toník - 6.roč..pdf (201122)
80 - sudá čísla 1 - 6.roč..pdf (210981)
81 opakování násobky 6.roč..pdf (215083)
82 sčítání,odčítání přes 10 6.ročník.pdf (335000)
83 - scitani, odcitani - 6.roč..pdf (200326)
84 -tabulka delení- 6.roč..pdf (200357)
85 Obor přirozených čísel 0-100.pdf (149540)
86 Obor přirozených čísel 0-100 – SLOVNÍ ÚLOHY.pdf (125262)
87 Časové údaje – den, hodina, minuta, sekunda.pdf (271061)
88 Číselná řada, číselná osa, obor přirozených čísel 0-100.pdf (123971)
89 Vytváření různých souborů o daném počtu prvků, vztahy nad – pod, vpravo - vlevo.pdf (225362)
90 Porovnávání množství v oboru do 10.pdf (229564)
91 Násobilka 1-5.pdf (229960)
92 Slovní úlohy (sčítání, odčítání, násobení, dělení – v oboru přirozených čísel 0-100).pdf (214676)
93 Násobilka 6.pdf (124010)
94 Násobilka 6-procvičování.pdf (146794)
95 Násobilka 7.pdf (110037)
96 Násobilka 7-procvičování.pdf (132638)
97 Násobilka 8.pdf (110089)
98 Násobilka 8-procvičování.pdf (146326)
99 Celá čísla 1 - 10.pdf (130120)
100 Násobilka 7.pdf (127929)
101 Násobilka 6.pdf (127519)
102 Obor přirozených čísel 0-20.pdf (128589)
103 Násobilka 9.pdf (110571)
104 Násobilka 9-procvičování.pdf (145645)
105 Obor přirozených čísel 0-100 – desítky, zaokrouhlování na desítky.pdf (133505)
106 Násobilka 2.pdf (124522)
107 Násobilka 2 - procvičení.pdf (137659)
73 dělení tabulka - 6.roč..pdf (209242)
74obrazce sudá čísla - 6.roč..pdf (201810)
75 sudá čísla 2 - 6.roč..pdf (215641)
76násobení 10,100,1000,10000.pdf (201026)
77 porovnávání čísel větší, menší - 6.roč..pdf (203836)
78 - dělení - 6.roč..pdf (199303)
79 - násobilka Toník - 6.roč..pdf (201122)
80 - sudá čísla 1 - 6.roč..pdf (210981)
81 opakování násobky 6.roč..pdf (215083)
82 sčítání,odčítání přes 10 6.ročník.pdf (335000)
83 - scitani, odcitani - 6.roč..pdf (200326)
84 -tabulka delení- 6.roč..pdf (200357)
85 Obor přirozených čísel 0-100.pdf (149540)
86 Obor přirozených čísel 0-100 – SLOVNÍ ÚLOHY.pdf (125262)
87 Časové údaje – den, hodina, minuta, sekunda.pdf (271061)
88 Číselná řada, číselná osa, obor přirozených čísel 0-100.pdf (123971)
89 Vytváření různých souborů o daném počtu prvků, vztahy nad – pod, vpravo - vlevo.pdf (225362)
90 Porovnávání množství v oboru do 10.pdf (229564)
91 Násobilka 1-5.pdf (229960)
92 Slovní úlohy (sčítání, odčítání, násobení, dělení – v oboru přirozených čísel 0-100).pdf (214676)
93 Násobilka 6.pdf (124010)
94 Násobilka 6-procvičování.pdf (146794)
95 Násobilka 7.pdf (110037)
96 Násobilka 7-procvičování.pdf (132638)
97 Násobilka 8.pdf (110089)
98 Násobilka 8-procvičování.pdf (146326)
99 Celá čísla 1 - 10.pdf (130120)
100 Násobilka 7.pdf (127929)
101 Násobilka 6.pdf (127519)
102 Obor přirozených čísel 0-20.pdf (128589)
103 Násobilka 9.pdf (110571)
104 Násobilka 9-procvičování.pdf (145645)
105 Obor přirozených čísel 0-100 – desítky, zaokrouhlování na desítky.pdf (133505)
106 Násobilka 2.pdf (124522)
107 Násobilka 2 - procvičení.pdf (137659)
Život a funkce rodiny.pdf (565105)
Bezpečnost při hrách - jízda na kole.pdf (278768)
Bezpečnost při hrách a sportu.pdf (353453)
Byt a jeho příslušenství.pdf (198171)
Části dne.pdf (459273)
Dny v týdnu.pdf (124296)
Domácí práce.pdf (761723)
Domov.pdf (201203)

Život a funkce rodiny.pdf (565105)
Bezpečnost při hrách - jízda na kole.pdf (278768)
Bezpečnost při hrách a sportu.pdf (353453)
Byt a jeho příslušenství.pdf (198171)
Části dne.pdf (459273)
Dny v týdnu.pdf (124296)
Domácí práce.pdf (761723)
Domácí zvířata.pdf (272879)
Domov.pdf (201203)
Hospodářská zvířata.pdf (300412)
Kalendář.pdf (239876)
Kalendářní rok.pdf (205468)
Letní období.pdf (321751)
Orientace v čase podle hodin.pdf (386234)
Ovocné stromy na jaře.pdf (334460)
Porovnávání látek.pdf (196270)
Porovnávání látek - voda prezentace.pdf (266047)
Poskytování první pomoci.pdf (207148)
Povolání dospělých.pdf (207163)
Prostředky hromadné dopravy.pdf (932675)
Roční období.pdf (357384)
Roční období-jaro.pdf (301706)
Slušné chování.pdf (197727)
Slušné chování - seznámení.pdf (1269604)
Slušné chování-pozdrav.pdf (392575)
Telefonní čísla záchranného systému.pdf (176738)
Tradice- Mikuláš.pdf (327549)
Tradice-Velikonoce.pdf (362267)
Vánoční zvyky.pdf (347706)
Základy dopravní výchovy.pdf (234003)
Zaměstnání dospělých.pdf (435409)
Zdravá výživa-ovoce.pdf (1034998)
Zdravá výživa-zelenina.pdf (244878)
Změny v přírodě- význam lesa.pdf (289200)
Změny v přírodě-stromy v lese.pdf (415991)
Znaky léta.pdf (1063121)